4. međunarodni simpozij o zaštiti od groma

Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti od groma održat će se u Shenzhen China od 25. do 26. oktobra. Međunarodna konferencija o zaštiti od groma prvi put se održava u Kini. Praktičari gromobranske zaštite u Kini mogu biti lokalni. Sudjelovanje u profesionalnim akademskim događajima svjetske klase i susret sa desetinama autoritativnih naučnika širom svijeta važna su prilika za kineska odbrambena preduzeća da istraže svoj tehnološki pravac i put korporativnog razvoja.

Konferencija se fokusirala na inovativnu tehnologiju zaštite od groma i inteligentnu zaštitu od groma, fokusirajući se na dizajn, iskustvo i praksu zaštite od groma; napredak istraživanja u fizici munje; laboratorijska simulacija udara groma, prirodnih udara groma, ručne munje; standardi zaštite od munje; SPD tehnologija; Inteligentna tehnologija zaštite od munje; otkrivanje groma i rano upozorenje; tehnologija uzemljenja zaštite od munje i akademska i tehnička pitanja u vezi sa izvještajem i raspravom o sprečavanju katastrofa od groma.

htr


Vrijeme objavljivanja: Jan-22-2021